Từ ngày 1/8 tới đây, theo Thông tư số 40 của Bộ Tài chính quy định cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm phải 2 loại thuế. Đó là 5% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng quy định này có một số điểm bất hợp lý, chưa công bằng giữa các đối tượng cho thuê nhà nên cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp với các luật thuế và thực tiễn.

TRỌN BỘ