Chào buổi sáng bông lúa có những nội dung đáng chú ý sau: Hợp tác xã giải quyết việc làm nhờ có thị trường; Hợp tác xã kiểu mới hướng tới xuất khẩu; Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã phát huy hiệu quả; Thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã là yêu cầu bắt buộc;...

TRỌN BỘ