Giải chạy thường niên lớn nhất dành cho học sinh sinh viên S-Race 2022 chuẩn bị tiếp tục được khởi tranh. Và vào buổi chiều qua đã diễn ra cuộc họp để bàn về công tác phối hợp tổ chức cũng như thông báo những thông tin đáng chú ý về sự kiện sắp tới.

TRỌN BỘ