Theo báo cáo mới nhất của EuroCham, 67% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán về triển vọng của môi trường kinh doanh của Việt Nam trong quý tới là "xuất sắc" hoặc "tốt" - tăng 12% so với quý trước. Bên cạnh đó, Hơn 2/3 (68%) dự đoán rằng đơn đặt hàng và doanh thu của họ sẽ "duy trì hoặc tăng" trong ba tháng tới, tăng 25% so với quý 4 năm 2020. Vậy đâu sẽ là lĩnh vực mà các doanh nghiệp châu Âu sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới? Những đề xuất của họ với Chính phủ Việt Nam là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

TRỌN BỘ