Con số được ngân hàng nhà nước công bố cho thấy sự vào cuộc quyết liệt nhằm giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

TRỌN BỘ