Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương đã hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong 5 đợt với tổng số tiền là hơn 16.500 tỷ đồng.

TRỌN BỘ