Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ucraina đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận các giải pháp tại tiếp theo nhằm giải quyết các xung đột tại miền Đông Ucraina

TRỌN BỘ