Tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào tối ngày 10/12/2020, lãnh đạo các nước châu Âu đã nhất trí thông qua việc phân bổ ngân sách chung trong 7 năm tới. Đặc biệt cấp bách hơn cả là việc phân bổ hơn 750 tỷ Euro của quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

TRỌN BỘ