Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chúc họp Hội nghị BCH Ủy Ban Olympic nhiệm kỳ VI.

TRỌN BỘ