Học sinh THPT bắt buộc phải học về luật an ninh mạng. Đây là nội dung mới nằm trong quy định của chương trình: Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các em sẽ được học một số nội dung cơ bản trong bộ luật này, để ứng xử văn minh hơn trên mạng. Chính vì thế nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hay lồng ghép các bài giảng trên lớp để tuyên truyền về cách sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả và văn minh.

TRỌN BỘ