Hôm nay, hơn 490.000 học sinh các cấp toàn thành phố Hải Phòng đi học trở lại, sau 40 ngày tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Suốt thời gian qua, Hải Phòng đã triển khai việc học trực tuyến nên theo đánh giá, học sinh cơ bản không gặp nhiều khó khăn khi quay trở lại trường học. Buổi sáng đầu tiên, các thầy cô giáo đều đến từ rất sớm và đón các em ngay từ khu vực cổng trường, tạo mọi điều kiện tốt nhất, bao gồm cả an toàn phòng chống dịch để các em học sinh yên tâm đến lớp.

TRỌN BỘ