Tháng 3 được biết tới như là Tháng Thanh niên, với nhiều hoạt động sôi nổi của đoàn viên thanh niên trên khắp đất nước. Tháng Thanh niên đã thực sự làm rạng ngời hình ảnh thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới vừa mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, vừa gần gũi, thân thương với nhiều hoạt động ý nghĩa.

TRỌN BỘ