USMCA được ký kết sau hơn 2 năm đàm phán cam go và căng thẳng với những bất đồng chỉ được giải quyết vào phút chót. Hiệp định mới sẽ là phiên bản 2.0 thay thế cho Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

TRỌN BỘ