Bộ phim là câu chuyện về một trận đánh đặc biệt - trận Đại Bục. Đây là một trong những trận đánh lớn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thực hiện bởi một đơn vị đặc biệt, có truyền thống từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến - tiểu đoàn 54, trung đoàn Thủ đô. Trận đánh được dẫn dắt bởi những vị chỉ huy chiến trường nổi tiếng: Lê Trọng Tấn, Cao Văn Khánh, Vũ Lăng.

TRỌN BỘ