Tổng kết chương trình Phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, số người bán dâm được thống kê qua xử phạt vi phạm hành chính là hơn 8.300 người, số người bán dâm ước tính là gần 15.000 người, tuy nhiên con số thực tế còn có thể cao hơn. Những tác động của mại dâm đến bản thân những người tham gia hoạt động này khiến chính phủ đã đặt ra mục tiêu cần giảm thiểu và kiểm soát hoạt động mại dâm, đồng thời hỗ trợ người hành nghề mại dâm được tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Cùng trò chuyện với người bán dâm nam tại trường quay để tìm hiểu từ góc độ của anh có những vấn đề gì cần được cải thiện trong công tác hỗ trợ người mại dâm.

TRỌN BỘ