Sáng nay, tại Long Thành Đồng Nai, đợt chi trả đầu tiên cho 17 hộ dân thuộc khu vực ưu tiên trong công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.