Đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng của nó đến sự hồi phục của kinh tế thế giới là chủ đề chính của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nước nền kinh tế phát triển G20 kéo dài từ ngày 11 đến 17/10 vừa qua tại Mỹ. Tại cuộc họp, G20 nhấn mạnh quá trình hồi phục của kinh tế toàn cầu vẫn đang tồn tại sự chênh lệch. Vấn đề bất bình đẳng vắc xin, tiêm vắc xin không đồng đều cũng là một nguyên nhân trong số đó.

TRỌN BỘ