Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được thông qua đang được các doanh nghiệp và người dân đánh giá là cú hích mạnh mẽ giúp nền kinh tế sớm phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng cao sau đại dịch.

TRỌN BỘ