Nguyệt gặp Cương “chột” với mục đích muốn Cương cứu Hải nhưng Cương ra giá 5 tỉ. Ở một diễn biến khác, Huy “nổ” đàn em thân tín, trợ lý của Tuấn “mỏ” là “tay trong” cho Đặng Trung và Long “nhà thổ”.

TRỌN BỘ