Tuấn mỏ bất ngờ tới gặp "quân sư" Quyết để tìm ra kẻ đứng đằng sau đưa mình vào nguy hiểm. Hải được triệu tập tới gặp một quan chức về dự án của Thiên Sơn Mã.

TRỌN BỘ