Trong nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế, các nước đang xem xét sử dụng hộ chiếu vaccine để xác định những người đã được tiêm phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, liệu hộ chiếu vaccine có phải con đường để giúp cuộc sống bình thường trở lại?

TRỌN BỘ