Vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ĐT Việt Nam không được chìm đắm trong chiến thắng và cần phải nỗ lực hơn nữa cho 2 trận tiếp theo.

TRỌN BỘ