Olympic Moscow 1980 là kỳ Thế vận hội đầu tiên mà thể thao Việt Nam chính thức góp mặt. Đội tuyển Bắn súng Việt Nam khi đó tham dự với 7 vận động viên, trong đó có xạ thủ Nguyễn Tiến Trung ở nội dung súng trường. Trải qua hàng chục năm, ông vẫn gắn bó với bắn súng Việt Nam, trên cương vị là huấn luyện viên, ngày ngày cần mẫn đem những kinh nghiệm của mình truyền đạt cho thế hệ xạ thủ trẻ.

TRỌN BỘ