ĐT nữ Myanmar đã rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước ĐT nữ Hàn Quốc.

TRỌN BỘ