Phát triển kinh tế xanh, thuận thiên, ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là xu hướng nữa, mà nhiều năm gần đây đã trở thành chương trình hành động cụ thể. Mô hình nuôi tôm dưới tán rừng, nằm trong Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL đang mang lại hiệu quả và bền vững.

TRỌN BỘ