Tình trạng cho vay nặng lãi đã được đẩy lùi nhưng vẫn diễn biến phức tạp tại tại nhiều địa phương ở Tỉnh Phú Yên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự nhất là vào dịp cuối năm. Trước tình trạng này thì lực lượng chức năng Tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng trên và mô hình phòng chống tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu là 1 trong những mô hình điển hình.

TRỌN BỘ