Dịch COVID-19 đã làm giảm năng suất tiêu thụ của nhiều loại nông sản chủ lực ở nhiều địa phương trên cả nước, tuy nhiên ở nhiều nơi bà con đã chủ động tiếp cận thị trường qua các kênh bán hàng trực tuyến. Ở những vùng cao như huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai, bà con dân tộc nói tiếng Kinh còn chưa sõi nhưng đã sử dụng thành thạo các ứng dụng trên thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh, cách làm này đã giúp cho bà con tiêu thụ được tốt các mặt hàng nông sản chủ lực trong thời gian vừa qua.

TRỌN BỘ