Xét nghiệm RT- PCR, dùng trong chẩn đoán SARS-CoV-2, là một trong những công cụ cơ bản, hiệu quả, giúp phát hiện, xác định các ca bệnh, góp phần kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Khi xuất hiện nhưng ổ dịch ngoài cộng đồng, đặc biệt có số lượng F1 lớn, phương pháp xét nghiệm gộp mẫu - đã và đang được áp dụng tại nhiều địa phương - là một giải pháp hữu hiệu, giúp đẩy nhanh khoanh vùng dịch

TRỌN BỘ