Các mô hình có liên kết với doanh nghiệp đều cho năng suất cao và có giá bán tốt hơn so với vụ trước, đảm bảo bà con nông dân lợi nhuận trên 30%. Liên kết là giải pháp tốt nhất giúp giảm rủi ro, giúp người trồng lúa sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững.

TRỌN BỘ