Trong 2 năm qua, Bộ Công thương đã phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế IFC để triển khai chương trình phát triển nhà cung ứng hay còn gọi là SDP. 8 doanh nghiệp đa quốc gia chọn ra 45 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam để cải thiện năng lực của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Đến nay chương trình đã gần kết thúc và ghi nhận nhiều kết quả khả quan.

TRỌN BỘ