Những nội dung đáng chú ý: Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng bất chấp dịch bệnh COVID-19; Hiểm họa từ hóa đơn bất hợp pháp; Danh sách thoái vốn của SCIC trong năm 2021; Hai tuyến Metro tại Tp. Hồ Chí Minh gặp khó do chậm bồi thường giải phóng mặt bằng; Giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt vẫn cao;...

TRỌN BỘ