Trong quá trình đốt, pháo nổ bất ngờ gây nhiều thương tích trên cơ thể bệnh nhân

TRỌN BỘ