Trong tập 6 của Hãy yêu nhau đi, khán giả sẽ được gặp hai người chơi đều là những người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng không vì thế mà họ mất đi niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc. Ngược lại, dường như càng trải qua nhiều đổ vỡ, mỗi người lại càng mơ về một hạnh phúc nhiều hơn.

TRỌN BỘ