Biết rằng Phan cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ. Bà Hoài đến gặp Phan, đưa ra một cọc tiền trước mặt cậu và nói thẳng rằng số tiền này không phải để giúp đỡ, mà là điều kiện để Phan rời xa My. Liệu Phan có chấp nhận đề nghị của My để cứu sống mẹ?

TRỌN BỘ