Sau khi Minh mất, bà Hoài ngày càng thay đổi hơn và dường như đã thấu hiểu cái sai của bản thân. Trong tập 26, bà đã nhận lỗi với My: “Lỗi tại mẹ, mẹ đã quên nói những lời yêu thương với các con. Mẹ cứ nghĩ, chỉ cần làm thôi không cần nói. Nên tất cả những việc mẹ làm đều không giúp được gì cho các con cả. Mẹ xin lỗi”.

TRỌN BỘ