Sau cú va chạm khiến Phan bị rơi máy tính, My đã đưa trước tiền sửa cho Phan. Phan đưa tờ hóa đơn chi phí sửa, còn thiếu 17.000 đồng nên bảo My trả nốt. My cũng thấy lạ là vì sao có chút tiền thế mà Phan cũng rạch ròi. Đưa Phan 20.000 đồng, Phan trả lại nốt 3.000 đồng cho cô em học cùng lớp.

TRỌN BỘ