Tú nín nhịn bà chị cùng phòng đã lâu, giờ đến đỉnh điểm, Tú đã không chịu đựng được nữa. Thấy bà chị cùng phòng và tình nhân nằm trên giường của mình, Tú đã ra mặt cảnh cáo rồi bắt đền mua chăn gối mới. Bà chị này sửng cồ lên thì ăn ngay cái tát từ Tú.

TRỌN BỘ