Mọi người thường nói 'Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân'. Đặc biệt với những người lần đầu cầm lá phiếu cử tri thì còn là ngày vui nhiều xúc cảm, dù là trong ký ức của các bậc cao niên khi nhớ về hay là với những bạn trẻ mới bước sang tuổi 18 đổi mươi.

TRỌN BỘ