Với sự phát triển hiện nay, những giá trị được lưu truyền qua nhiều đời, hơn cả ngàn năm của cây tre dần bị rơi vào quên lãng, nhưng đối với nghệ nhân Nguyễn Văn Thạch, cây tre vẫn luôn tồn tại mãi trong những ký ức đẹp đẽ của ông.

TRỌN BỘ