Ninh Thuận là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước. Nhưng trong nhiệm kỳ qua, Ninh Thuận đã có sự phát triển đột phá với tốc độ phát triển bình quân cả giai đoạn ở mức 2 con số, là sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Có được thành tựu ấn tượng đó, là kết quả của tư duy đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao độ của tỉnh Ninh Thuận trong việc chuyển hướng chiến lược phát triển, nhất là từ sau khi Quốc hội có chủ trương dừng triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân trên địa bàn tỉnh...

TRỌN BỘ