Thu Trang - cô gái 25 tuổi ở Thanh Hóa là một trong số những người Việt Nam đầu tiên phát hiện nhiễm COVID 19 và cũng là bệnh nhân đầu tiên phục hồi được xuất viện.

TRỌN BỘ