Vài năm trở lại đây, việc nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào Châu Âu đã có những tiến triển tốt đẹp từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu được phê chuẩn. Tại Pháp, sau nhiều nỗ lực, hàng Việt Nam đã xuất hiện trong một số hệ thống siêu thị lớn và ngày một đa dạng hơn.

TRỌN BỘ