Hàng quán được mở cửa trở lại là tin vui đối với các thực khách, người lao động và doanh nghiệp tại Hà Nội. Nhà hàng có hoạt động thì lao động mới nuôi được gia đình. Sau niềm vui trở lại còn những câu chuyện khác được ghi lại trong phóng sự.

TRỌN BỘ