Hôm nay lực lượng hải quan của Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục bố trí lực lượng để giải quyết tình trạng hàng nghìn xe container chở hàng đang mắc kẹt tại đây. Hiện nay, các xe phải chờ thông quan hàng hóa hoặc đã thông quan hàng nhưng không có lái xe trung chuyển đưa qua biên giới.. trong khi lưu lượng phương tiện chở hàng Tết xuất khẩu lại quá lớn.

TRỌN BỘ