Lượng khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc trong năm nay đạt kỷ lục 17,5 triệu người - mức cao nhất từ trước tới nay.

TRỌN BỘ