Lo ngại trên được đưa ra khi mà hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 có thể sẽ tạm lắng ở Nhật Bản, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng ở nhiều địa phương. Theo nhiều chuyên gia y tế, cách tiếp cận theo hướng tập trung xử lý các cụm lây nhiễm để khống chế dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang bộc lộ các hạn chế.

TRỌN BỘ