Hạn mặn ở ĐBSCL được đánh giá năm nay kéo dài bất thường so với mọi năm

TRỌN BỘ