Việc hạn chế xe taxi vào đón khách trong sân bay đang trở thành giải pháp xu thế ở các sân bay lớn của Mỹ. Tháng 6/2019, sân bay quốc tế San Francisco cũng đã áp dụng quy định này, trong thời gian tới là sân bay Logan ở thành phố Boston, bang Massachusetts

TRỌN BỘ