Hiện nay các tỉnh, thành phố đã bắt đầu cho phép xe vận chuyển hàng hóa từ Hải Dương vào địa phương với điều kiện là lái xe phải có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Để hỗ trợ cho các lái xe có đủ điều kiện, từ chiều qua, tỉnh Hải Dương đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe. Việc xét nghiệm này - sẽ tiếp tục được triển khai liên tục trong những ngày tới, kể cả thứ 7 và Chủ nhật.

TRỌN BỘ