Đêm 2/3 như là đêm giao thừa tại Hải Dương khi ở đây chính thức kết thúc 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh. Người dân vui mừng khi hầu hết chốt kiểm soát từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường được dỡ bỏ, xe cộ được hoạt động trở lại bình thường.

TRỌN BỘ